Report a bug
Close  SELECT

  keystrokes
  typos
  ×3
  XP
  Lv up!!  Power Modes (Click to select)

  New keyboid?

  Close(F)

  The list of Power Modes
  (Click to equip)

  ^\;:,^hatto^,:ko:ron:,;semi;koron;,\en\ma-ku\ ^\;:,^hatto^,:ko:ron:,;semi;koron;,\en\ma-ku\ え、乱打学園の伴・・・!?,ほう22,キーボイドが凶暴過ぎて、無期限停学になったと聞いていたが・・・,あれはつえーぞ22,ふふ、いくら君でも優勝は難しくなってきたな。,とにかく記号の訓練をするしかない。さぁやるぞ!,*del,(( 0 0 0 0 0 0 1 0 0

  EnterSpace

  Forward

  S

  Skip the conversations

  Esc

  Return to menu

  半/全
  `
  =
  Back
  Tab
  q
  w
  e
  r
  t
  y
  u
  i
  o
  p
  @
  [
  Enter
  Caps
  a
  s
  d
  f
  g
  h
  j
  k
  l
  ;
  :
  ]
  '
  Shift
  z
  x
  c
  v
  b
  n
  m
  ,
  .
  /
  \
  Shift
  Space

  To the top